Logisticni_sistemi

INTRALOGISTIKA

Izdelava regalnih konstrukcij, avtomatiziranih regalnih dvigal in transportne opreme

ENERGETIKA

Izdelava naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote iz trajnostnih goriv
Sistemi_gp

GRADBENI INŽENIRING

Izdelava komponent za upravljanje posameznih faz gradbenega procesa