Kakovost

Bureau Veritas je v septembru opravil kontrolno presojo sistema vodenja po ISO 9001:2015. Zahteve standarda so izpolnjene.

9001-CERTIFICATE-SLO-08112018-1