Zagotavljamo najbolj celovito storitev v okviru gradbenega inženiringa na trgu.

Bistvo gradbenega inženiringa v GP sistemih je pridobiti prave kooperante, ki so specializirani in usposobljeni za opravljanje posameznih faz gradbenega procesa. Njihovo delo je treba koordinirati in nadzirati, hkrati pa ves čas sodelovati s kupcem, se prilagajati njegovim zahtevam in mu nuditi strokovno podporo. Z vključevanjem kooperantov, ki razpolagajo z ustreznim know howom, se v veliki meri izognemo neproduktivnim izgubam delovnega časa na gradbišču in zagotovimo smotrnejšo porabo materialov.

Tak način dela pripomore k stroškovno ugodnim in kvalitetnim storitvam, kar smo si v GP sistemih zastavili za cilj:

 • Izboljšanje kakovosti storitev: graditi estetsko, arhitektonsko, funkcionalno in poslovno prepričljive objekte, ki se ne odlikujejo samo po kvaliteti, ampak tudi po inovativnih rešitvah. Razširiti spekter storitev in jih oblikovati v celostno ponudbo. To bomo dosegli z doslednim upoštevanjem predpisanih standardov kakovosti ter z večjo osebno iniciativo zaposlenih.
 • Večanje ugleda podjetja v panogi: v očeh kupcev želimo postati najboljši slovenski ponudnik celostnih gradbenih storitev. To bomo dosegli s profesionalnim načinom dela, ki temelji na strokovnosti ter uvajanju novosti tako na področju gradnje kot poslovanja.
 • Večanje tržnega deleža v Sloveniji ter okrepitev položaja podjetja na tujih trgih (Hrvaška in Rusija): izkoristiti primerjalne prednosti pred konkurenco (modernejša organizacija, večja fleksibilnost) ter prepričati nove kupce s celostno ponudbo nepremičninskih storitev.    
 • Aktivno iskati tržno zanimive projekte, ki bodo prinašali novo vrednost.

Delitev gradbenega inženiringa

 • visoka gradnja: zajema izgradnjo objektov na ključ v dogovorjenih terminih, kvaliteti in vrednosti,
 • nizka gradnja: izgradnja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter raznih sistemov za pripravo vode.

Zagotavljamo najbolj celovito storitev v okviru gradbenega inženiringa na trgu.

Bistvo gradbenega inženiringa v GP sistemih je pridobiti prave kooperante, ki so specializirani in usposobljeni za opravljanje posameznih faz gradbenega procesa. Njihovo delo je treba koordinirati in nadzirati, hkrati pa ves čas sodelovati s kupcem, se prilagajati njegovim zahtevam in mu nuditi strokovno podporo. Z vključevanjem kooperantov, ki razpolagajo z ustreznim know howom, se v veliki meri izognemo neproduktivnim izgubam delovnega časa na gradbišču in zagotovimo smotrnejšo porabo materialov.

Tak način dela pripomore k stroškovno ugodnim in kvalitetnim storitvam, kar smo si v GP sistemih zastavili za cilj:

 • Izboljšanje kakovosti storitev: graditi estetsko, arhitektonsko, funkcionalno in poslovno prepričljive objekte, ki se ne odlikujejo samo po kvaliteti, ampak tudi po inovativnih rešitvah. Razširiti spekter storitev in jih oblikovati v celostno ponudbo. To bomo dosegli z doslednim upoštevanjem predpisanih standardov kakovosti ter z večjo osebno iniciativo zaposlenih.
 • Večanje ugleda podjetja v panogi: v očeh kupcev želimo postati najboljši slovenski ponudnik celostnih gradbenih storitev. To bomo dosegli s profesionalnim načinom dela, ki temelji na strokovnosti ter uvajanju novosti tako na področju gradnje kot poslovanja.
 • Večanje tržnega deleža v Sloveniji ter okrepitev položaja podjetja na tujih trgih (Hrvaška in Rusija): izkoristiti primerjalne prednosti pred konkurenco (modernejša organizacija, večja fleksibilnost) ter prepričati nove kupce s celostno ponudbo nepremičninskih storitev.    
 • Aktivno iskati tržno zanimive projekte, ki bodo prinašali novo vrednost.

Delitev gradbenega inženiringa

 • visoka gradnja: zajema izgradnjo objektov na ključ v dogovorjenih terminih, kvaliteti in vrednosti,
 • nizka gradnja: izgradnja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter raznih sistemov za pripravo vode.