POSLANSTVO

Kupcem nudimo tehnološke rešitve, ki predstavljajo najboljše odgovore na izzive na področjih soproizvodnje električne energije ter toplote, logističnih sistemov ter stanovanjske gradnje. Naše poslovanje je skrbno, odgovorno, preudarno, z mislijo na dobre partnerske odnose ter čisto okolje.

VIZIJA

Imeti vodilno vlogo v jugovzhodni Evropi kot svetovalec za tehnične rešitve, ki najbolje odgovorijo na izzive, s katerimi se soočajo naši kupci, ter kot dobavitelj tako naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote iz trajnostnih goriv kot tudi logističnih sistemov.

LASTNIŠTVO

100 % ISKRA IMPULS, proizvodnja merilno-procesne opreme Kranj, d.o.o., Zasavska cesta 43 g, 4000 KRANJ