POSLANSTVO

Kupcem nudimo tehnološke rešitve, ki predstavljajo najboljše odgovore na izzive na področjih soproizvodnje električne energije ter toplote, logističnih sistemov ter stanovanjske gradnje. Naše poslovanje je skrbno, odgovorno, preudarno, z mislijo na dobre partnerske odnose ter čisto okolje.

POSLANSTVO

Kupcem nudimo tehnološke rešitve, ki predstavljajo najboljše odgovore na izzive na področjih soproizvodnje električne energije ter toplote, logističnih sistemov ter stanovanjske gradnje. Naše poslovanje je skrbno, odgovorno, preudarno, z mislijo na dobre partnerske odnose ter čisto okolje.

VIZIJA

VIZIJA

Imeti vodilno vlogo v jugovzhodni Evropi kot svetovalec za tehnične rešitve, ki najbolje odgovorijo na izzive, s katerimi se soočajo naši kupci, ter kot dobavitelj tako naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote iz trajnostnih goriv kot tudi logističnih sistemov.

Imeti vodilno vlogo v jugovzhodni Evropi kot svetovalec za tehnične rešitve, ki najbolje odgovorijo na izzive, s katerimi se soočajo naši kupci, ter kot dobavitelj tako naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote iz trajnostnih goriv kot tudi logističnih sistemov.

LASTNIŠTVO

LASTNIŠTVO

100 % ISKRA IMPULS, proizvodnja merilno-procesne opreme Kranj, d.o.o., Zasavska cesta 43 g, 4000 KRANJ

100 % ISKRA IMPULS, proizvodnja merilno-procesne opreme Kranj, d.o.o., Zasavska cesta 43 g, 4000 KRANJ