V kemijskem parku Prahovo na bregu reke Donave deluje tovarna umetnih gnojil, ki potrebuje za proizvodni proces velike količine tehnološke pare. V bližnji preteklosti je bila tehnološka para proizvedena iz premoga. Da bi zmanjšal ogljični odtis proizvodnega procesa umetnih gnojil ter zmanjšal tveganje povezano z nestabilnostjo cen energentov, se je investitor odločil za izgradnjo naprave za termično obdelavo nevarnih odpadkov, ki bo proizvajala 35 t/h tehnološke pare.

Investitor: Elixir, Srbijar

Lokacija: Prahovo, Srbija

Področje dela: projektiranje, izvedba del

Leto: predvidoma 2023