Projekt Masarykova rezidenca zajema gradnjo poslovno stanovanjskega objekta na Masarykovi cesti nasproti glavne železniške postaje Ljubljana. Območje na severni strani meji na Masarykovo cesto, na južni strani ga med obstoječimi bloki razmejuje javna pot. Na zahodni strani meji na Tomanov park, na vzhodu pa na Kotnikovo ulico.
Objekt je še posebej zahteven z vidika umeščenosti v prostor. Gradbena parcela je izrabljena v celoti, kar predstavlja izziv, kako bo zgrajen objekt komuniciral z obstoječo pozidavo. Sestavljata ga dve podzemni etaži s parkirnimi prostori in s spremljajočimi stanovanjskimi prostori. V pritličju in mezaninu so predvideni poslovni prostori, med drugim tudi trgovina Lidl. V petih nadstropjih ter terasni etaži pa so stanovanjski prostori. Skupaj bo v objektu 81 stanovanj, velikosti od 30 m2 do 149 m2. Skupna neto etažna površina znaša 14.500 m2.
Vsa nadstropna stanovanja imajo vzdolž fasade lože, ki so na severni, vzhodni in zahodni fasadi zasteklitve, kar bo pripomoglo k boljši zvočni izolativnosti, da hrup iz okolice v stanovanju ne bo presegel dopustnih ravni. Na jugu so lože večje, nezastekljene in imajo obenem funkcijo senčenja fasade v poletnem času.
Objekt je zasnovan kot monolitna armiranobetonska konstrukcija. Vertikalno konstrukcijo predstavljajo stene in slopi, horizontalno pa plošče, nosilci ter stenski nosilci. Temeljenje je izvedeno z AB ploščo debeline 80 cm z ojačitvami na mestih večjih vertikalnih obremenitev. Gradbena jama se varuje z jet grouting steno.
Fasada objekta bo kombinirana, prezračevana z betonsko oblogo v pritličju, v nadstropjih pa steklena in kontaktna tankoslojna. Ravne strehe so delno ozelenjene, na strehi nad trgovino je predvideno tudi manjše igrišče.
Notranje stene bodo izvedene iz mavčno kartonskih plošč. Tlaki v hodnikih so predvideni v oblogi iz naravnega kamna, stanovanja pa bodo obložena z gotovim parketom. Kopalnice in toaletni prostori so izvedeni v oblogi iz granitogres ploščic.
Stanovanja so priključena na vročevod in se ogrevajo preko talnega gretja, prezračujejo pa se prisilno, preko prezračevalnega sistema z rekuperacijo.

Investitor: Masarykova rezidenca, družba za investicije v nepremičnine, d.o.o.

Lokacija: Masarykova cesta, Ljubljana

Področje dela: Gradbeno obrtniška dela, elektro in strojne inštalacije, zunanja ureditev

Leto: 2020 – 2022