Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

Belle vie Tivoli – Kondominij Tivoli

Zaključen projekt
Investitor K Tivoli, d.o.o.
Lokacija Frankopanska ulica, Ljubljana, Slovenija
Obseg del Gradbeno obrtniška dela, elektro in strojne inštalacije, zunanja ureditev
Termin 2016-2018

Opis projekta

Gre za karejsko, po vzorcih iz neposredne bližine, zasnovan večstanovanjski objekt, zgrajen leta 2018. Skladno z določili OPPN je zgrajenih 195 stanovanj in 6 lokalov. Objekt tlorisnih dimenzij 59,45 m x 108,75 m ima tri kletne etaže, pritličje, tri nadstropja ter dve terasni etaži. Tipična etaža je dimenzije 62,75 m x 108,75 do 112,20 m.

V notranjosti območja je izveden skupni atrij, urejen kot zelena površina z drevesi in otroškima igriščema. Ob Frankopanski ulici je vzdolž prostorske enote P1 izvedena ureditev drevoreda. V treh vkopanih kleteh so urejeni tehnični prostori in shrambe ter 509 parkirnih mest. Vhodi v objekt so orientirani na obodne ulice. Pritličje je izvedeno v dveh nivojih, saj je nivo pritličnih stanovanj na višinski koti +1,00 m nad koto terena.

Nad pritličjem delno previsevajo tri nadstropja, in sicer najdlje do meje lastniške parcele investitorja. Terasni etaži sta v gabaritih streh sosednjih objektov in sta od linije fasade zamaknjeni.

Nad 2. terasno etažo, katere strešni venec je od roba ulične fasade pomaknjen navznoter, so urejeni izhodi na streho in zavarovane ozelenjene strešne terase.

Arhitekturno oblikovanje sledi konceptu karejske zazidave ter poudarja predvsem horizontalno členjenost gradbene mase.

Finalna obdelava fasadnih open sledi principu plastenja stavbnih mas. Osnovni korpus, ki se najbolj izpostavi na vogalu Frankopanske ulice in Medvedove ceste, je obložen s kamnito oblogo. Fasade dupleksov na terasnih etažah so glede na elitno pozicijo deloma obložene z naravnim kamnom.

Stanovanja imajo jasno delitev na dnevno in nočno cono, ločeni z vmesnim sanitarnim delom (kopalnica, wc), naravno osvetljena in osončena. Svetla višina stanovanjskih prostorov je 265 cm.

Nosilna konstrukcija objekta je izvedena v armiranem betonu. Polnila so iz porobetona, vse notranje stene in obloge pa iz mavčno-kartonskih plošč. Fasada je kombinirana: kontaktna v beli barvi, prezračevana pa iz naravnega kamna. Vsi tlaki skupnih prostorov so obloženi z naravnim kamnom. Tla v stanovanjih so obložena z dvoslojnim gotovim parketom, kopalnice in toaletni prostori pa so izvedeni z granitogres ploščami.

kondominij-tivoli_ulica6-1belle-viekondominij-tivoli-hiska6-14689979951_fc65d36aa2_oimg_20160609_105704

img_20160826_103751 img_20160826_104002 img_20160909_122022 img_20160909_123322