Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

Centralna čistilna naprava Vrhnika

Investitor Občina Vrhnika
Lokacija Vrhnika, Slovenija
Obseg del projektiranje, izgradnja
Termin 2013-2015

Opis projekta

V okviru projekta “Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Ljubljanice – 1. sklop – gradnja čistilne naprave v Občini Vrhnika” smo zgradili sekvenčno biološko čistilno napravo z aerobno stabilizacijo blata, biološkim čiščenjem fosforja in dodatnim kemijskim čiščenjem fosforja.

Poskusno obratovanje je potekalo od oktobra 2014 do junija 2015, ko so bile uspešno opravljene meritve, ki ustrezajo zakonsko določenim vrednostim za terciarno čiščenje.
Zmogljivost čistilne naprave je 15.500 PE, s sušnim pretokom 329 m3/h (6.000 m3/dan) in deževnim pretokom 600 m3/h.
Deljena je na dva segmenta:
  1. voda se mehansko prečisti (večji delci, maščobe, pesek)
  2. biološko čiščenje – štirje sekvenčni biološki reaktorji (odstranjene dušikove spojine in fosfor)

Del čistilne naprave je septična postaja, ki sprejema greznično goščo in blato iz malih čistilnih naprav.