Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

Vodovod Gora Oljka

Investitor Občina Polzela
Lokacija Gora Oljka, Slovenija
Obseg del izvedba
Termin 2013-2014

Opis projekta

V maju 2013 smo pričeli z izgradnjo vodovoda Veliki vrh – Gora Oljka v Občini Šmartno ob Paki in Občini Polzela.

Dimenzije izgrajenega voda:
  • premer cevi DN 63, dolžina 2.620 m,
  • hišni priključki, premer cevi DN 50, dolžina 190 m.
Projekt smo uspešno zaključili v januarju 2014.