Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

mHE Markovci

Investitor Dravske elektrarne Maribor
Lokacija Markovci, Slovenija
Obseg del projektiranje, dobava, montaža, zagon
Termin 2012

Opis projekta

Izvedli smo projektiranje, dobavo, montažo in zagon hidromehanske opreme in cevovoda – lot CH. Obseg dobave je cevovod, dve vtočni in iztočni zapornici, groba in fina rešetka, čistilni stroj z verižnim transporterjem in mostno dvigalo.

Mala hidroelektrarna Markovci se nahaja na reki Dravi ob jezu Markovci pri Ptuju.

Dovodni cevovod premera 1.8 m, dolžine cca 35 m, padca 10 m do strojnice, omogoča pretok 10 m3/sek.