Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Postojna in Pivka

projekt v izvajanju
Investitor Gorenje, d.d.
Lokacija Občina Postojna in Pivka
Obseg del vodenje projekta
Termin 2016-2017

Opis projekta

Kot podizvajalec podjetja Gorenje, d.d. izvajamo dela na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka, in sicer na projektnem sklopu št. 3, ki vključuje zajetje in vodarno Malni ter zajetje in vodarno Korotan.

Dela obsegajo gradbeno obrtniška dela, strojno tehnološke inštalacije ter elektro tehnološke inštalacije in se izvajajo po splošnih pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, rdeča knjiga).

Na vodarni Malni bo nameščena tehnološka oprema za ultrafiltracijo pitne vode s kapaciteto 150l/s. Predvidena je tudi prenova obstoječega objekta vodarne in zajetja ter posodobitev strojno tehnološke in elektro opreme v vodarni in zajetju.

Vodarna Korotan ima trenutno obnovljeno ostrešje in novo streho ter nov prizidek kamor se bo namestilo tehnološko opremo za ultrafiltracijo pitne vode s kapaciteto 20l/s. V sklopu predvidenih del je tudi prenova zajetja Korotan in namestitev vse potrebne opreme za nemoteno delovanje vodarne.