Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

Naprava za soproizvodnjo električne energije in toplote

projekt v izvajanju
Investitor Energy 9, d.o.o.
Lokacija Slatina, Hrvaška
Obseg del projektiranje, izvedba del
Termin 2017-2018

Opis projekta

V Slatini na Hrvaškem gradimo za investitorja Energy 9 napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote na lesne sekance ter center za sušenje lesnih sekancev.

V javno električno omrežje bo naprava za soproizvodnjo oddajala električno energijo z močjo 5,0 MW. Toplota bo na voljo za sušenje lesa v novem centru za sušenje lesnih sekancev ter za proizvodne procese industrijskih uporabnikov v neposredni bližini.

Kotlovsko postrojenje skupaj s parno turbino je dobavilo podjetje hrvaško podjetje Đuro Đaković TEP.

Kotel že obratuje, v teku je izpihovanje cevovodov. Prva predaja električne energije v javno električno omrežje bo v novembru, elektrarna pa bo s polno močjo začela obratovati v decembru 2018.