Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla

Investitor Ekogor, d.o.o.
Lokacija Jesenice, Slovenija
Obseg del izgradnja
Termin 2012-2014

Opis projekta

V letu 2012 smo pričeli z izgradnjo objekta za obdelavo odpadkov – sortirnice Mala Mežakla.

Zgrajen objekt služi mehanskem sortiranju nenevarnih mešanih komunalnih odpadkov. Rezultat obdelave so sortno čiste frakcije odpadkov, primerne za predelavo na trgu in odlaganje na odlagališču nenevarnih odpadkov.

Dimenzije objekta so:

  • 60,20 m x 24,40 m
  • višina v kapu +8,95 m
  • višina v slemenu + 12,23 m

Konstrukcija:

  •  AB temelji, med temelji je zgrajena AB talna plošča debeline 20 cm.
  •  Nosilna konstrukcija do kote +4.00 m, je AB stena debeline 30 cm, ki je v območju jeklenih stebrov  razširjena v AB stebre.
  •  Od kote +4.00 m navzgor je montirana nosilna jeklena konstrukcija, ki se preko stebrov nadaljuje v strešno jekleno konstrukcijo s celotnim razponom širine  objekta 24,40 m.
  •  Strešna kritina in fasada je obdelana s ognjevarnimi paneli.
  •  Zunanja ureditev je izvedena v asfaltnih površinah in omogoča kamionski promet.
Objekt smo uspešno zaključili v začetku leta 2014.