Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

Pomurski vodovod

Investitor Občina Grad
Lokacija Pomurje, Slovenija
Obseg del izgradnja vodovoda in pripadajočih objektov
Termin 2013-2015

Opis projekta

V okviru projektov »Oskrba Pomurja s pitno vodo, sistem B – SKLOP 1« in »Oskrba Pomurja s pitno vodo, sistem B – SKLOP 2« smo zgradili transportne, primarne in sekundarne cevovode v skupni dolžini 130.990,98 m. Prav tako smo v okviru omenjenih projektov zgradili stolpni vodohran v občini Beltinci s prostornino 414 m³, rekonstruirali obstoječe vodne vire in zgradili prečrpališča oz. črpališča.

Na projektu »Oskrba Pomurja s pitno vodo, sistem B – SKLOP 1« je bilo izdanih 16 gradbenih dovoljenj, na projektu »Oskrba Pomurja s pitno vodo, sistem B – SKLOP 2« pa 23 gradbenih dovoljenj. V zaključni fazi smo bili zadolženi tudi za pridobitev vseh uporabnih dovoljenj (skupno 39), kar nam je uspelo v roku in tako smo projekt uspešno predali investitorju.


Nekaj glavnih tehničnih parametrov obeh sklopov:

Dolžine posameznih cevovodov glede na njihove dimenzije (sklop 1 in sklop 2 skupaj):
PE fi 32mm 15.522,40 m
PE fi 50mm 3.064,51 m
PE fi 63mm 16.181,04 m
PE fi 90mm 5.922,41 m
PE fi 110mm 20.347,62 m
PE fi 125mm 7.388,18 m
PE fi 400mm 445,19 m
NL DN 100mm 100,96 m
NL DN 150mm 38.190,84 m
NL DN 200mm 16.643,20 m
NL DN 250mm 431,94 m
NL DN 300mm 2.493,04 m
NL DN 400mm 109,35 m
NL DN 500mm 4.150,30 m
SKUPAJ 130.990,98 m
Seznam izvedenih in rekonstruiranih objektov (sklop 1 in sklop 2):

Oskrba Pomurja s pitno vodo, sistem B – sklop 1:

 • Vodohran Beltinci (novogradnja)
 • Vodni vir Črnske meje (rekonstrukcija)
 • Vodni vir Krog (rekonstrukcija)
 • Vodohran Murska Sobota (rekonstrukcija)
 • Črpališče Tropovci (novogradnja)

Oskrba Pomurja s pitno vodo, sistem B – sklop 2:

 • Vodohran Gornji Črnci in prečrpališče Gornji Črnci (novogradnja)
 • Prečrpališče Cankova (novogradnja)
 • Črpališče Grad (novogradnja)
 • Vodohran Lepošev breg (novogradnja)
 • Črpališče Trdkova (novogradnja)
 • Prečrpališče Mačkovci (novogradnja)
 • Črpališče Predanovci (rekonstrukcija)
 • Prečrpališče Otovci (novogradnja)
 • Prečrpališče Prosečka vas (novogradnja)
 • Črpališče Dankovci (novogradnja)
 • Prečrpališče Kuštanovci (novogradnja)
 • Vodohran Rogašovci in prečrpališče Rogašovci

OKT 14 062 OKT 14 060 maj 14 021 IMG_5282 grad4 grad2 grad1