Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

Energetika

Skrb za okolje, ki ga zapuščamo zanamcem, je imela  v zadnjih letih močan vpliv. Z energijo smo pričeli ravnati precej bolj varčno. Razmahnile so se elektrarne, ki proizvajajo elektriko iz obnovljivih virov energije, hkrati so se zaradi strahu pred nevarnimi vplivi na okolje pričele umikati jedrske elektrarne, ki temeljijo na razpadu atomskih jeder. Razmah fotonapetostnih in veternih elektrarn je s seboj prinesel tudi obilico težav pri delovanju električnih omrežij. Proizvodnja električne energije v omenjenih elektrarnah namreč ne sledi odjemu električne energije iz omrežja, tehnologija za uspešno  shranjevanje električne energije pa je še v razvoju.

Pričakujemo, da bodo čez dve ali tri desetletja glavnino električne energije proizvedle jedrske elektrarne, ki bodo temeljile na zlivanju atomskih jeder. Takrat bo verjetno zrela tudi tehnologija, ki bo s shranjevanjem električne energije uspešno usklajevala proizvodnjo električne energije iz sonca in vetra s porabo. V vmesnem obdobju bodo pomembno vlogo igrale elektrarne, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih in trajnostih virov ter pri katerih se električna moč le počasi spreminja s časom in zato ne povzroča težav električnemu omrežju. Take so na primer vodne elektrarne ter naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote iz ostankov lesne biomase ter trajnostnih goriv.

V GP sistemih smo poiskali odgovore na zgoraj navedene izzive. Zato ponujamo izvedbo mikro in malih hidroelektrarn ter naprav  za soproizvodnjo elektrike in toplote, ki temeljijo na tehnologiji vrtinčnega sloja peska. Slednja omogoča izgorevanje tako biomase, kamor sodijo vse vrste lesne biomase, nekateri ostanki poljščin, izločki živalih na farmah perjadi kot tudi trajnostnih goriv, kot so blata iz naprav za čiščenje kanalizacijskih vod, papirniška blata ter delno predelani gospodinjski odpadki.

Izvedbo vodnih elektrarn ter naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote ponujamo na način ključ v roke, ki vsebuje:

 • svetovanje pri pripravi rešitve
 • pomoč pri iskanju finančnih virov
 • vodenje projekta
 • načrtovanje postrojenja
 • proizvodnjo in izdelavo opreme
 • montažo
 • izvedbo krmilja
 • zagon
 • šolanje operaterjev
 • vzdrževanje opreme po predaji naročniku

Na področju učinkovite rabe energije ponujamo v Gorenje projektu energetske prenove večstanovanjskih ter javnih in poslovnih objektov.  Prenova lahko vsebuje izvedbo dodatnega toplotnega ovoja stavbe, dodatno izolacijo podstrehe in zamenjavo strehe ali izgradnjo energetsko učinkovite in okolju prijazne kotlovnice.

 

Male hidroelektrarne

V GP sistmih smo v preteklih letih izvedli projekte na področju malih hidroelektrarn:

Skupaj s podjetjem Iskra Impuls, ki ima bogate izkušnje na področju projektiranja, izdelave in vgradnje hidromehanske opreme za velike in male hidroelektrarne ter za namakalne sisteme, lahko ponudimo tudi izvedbo delov hidroelektrarn večjih moči.

Naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote s tehnologijo vrtinčnega sloja peska

V Gorenje projektu ponujamo parne kotle in naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote s toplotno močjo med 10 MW in 25 MW. Ponujene naprave temeljijo na tehnologiji vrtinčnega sloja peska.

Na trgu je najbolj pogosto uporabljena tehnologija za izgorevanje trdih goriv z navedeno močjo tehnologija poševne rešetke. Gorivo vstopa na rešetko na enem koncu kurišča, se najprej osuši, nato zgori, pepel pa izstopi iz kurišča na drugem koncu rešetke.

Alternativa s številnimi prednostmi je tehnologija vrtičnega sloja peska, ki ima namesto poševne rešetke vgrajen vrtinčni sloj peska. To je neke vrste jakuzzi, kjer namesto vode nastopa vroč pesek, v katerega s spodnje strani piha vroč zrak. Ko v to razgreto peščeno kopel z vrtinci peska počasi prši gorivo, se ne glede na vlažnost takoj osuši in začne goreti.

Zaradi vleka ventilatorja pred dimnikom se napol izgorjeno gorivo dviga in pri tem potuje skozi območje nad vrtinčnim slojem peska, v katerem so številni dovodi za mešanico svežega zraka z relativno visoko vsebnostjo kisika in recirkuliranih dimnih plinov, ki kisika skoraj ne vsebujejo. Z natančno regulacijo količin obeh vrst  plina krmilni sistem naprave natančno krmili temperaturo izgorevanja ter s tem dosega zelo visok izkoristek kotla, zelo nizke emisije strupenih snovi v dimnih plinih ter zelo majhno vsebnost preostalega goriva v pepelu.

Iz kurišča potujejo dimni plini skozi parni kotel, kjer predajo toploto vodni pari, pred vstopom v dimnik pa še skozi vrečasti filter, ki iz njih odstrani veliko večino prašnih delcev. Pregreta vodna para, ki je prevzela toploto od dimnih plinov, potuje v parno turbino, ki s pomočjo električnega generatorja proizvaja električno energijo, ter nato k uporabniku toplote, kjer preda toploto in se pri tem utekočini.

Gorenje projekt je v letu 2014 izdelalo za podjetje Melamin, d.d. iz Kočevja visokotlačni parni kotel z močjo 10 MW na lesne sekance. Projekt je prejel naslednja priznanja:

Kratko predstavitev projekta si lahko ogledate tukaj.

Energetske prenove stanovanjskih ter javnih in poslovnih objektov

Skupaj s partnerskim podjetjem GGE, d.o.o. ponujamo vse faze energetske prenove obstoječih objektov, in sicer:

 • pregled stanja
 • predlog tehnične rešitve za izvedbo energetske prenove
 • izvedbo del

Ponujamo tudi financiranje izvedbe del. To uporabnikom omogoči, da investicijo v energetsko prenovo delno ali v celoti zagotovijo iz prihrankov pri stroških energije.

Ponudimo lahko izvedbo dodatnega toplotnega ovoja stavbe, izolacijo in zamenjavo strehe ali obnovo kotlovnice z namestitvijo energetsko učinkovitih naprav, ki izkoriščajo okolju prijazen vir energije.