DEJAVNI SMO NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

LOGISTIČNI SISTEMI

Analiziramo in optimiziramo logistične poti in skladiščenje v podjetjih.

Leta 2000 je ekipa Gorenja začela analizirati svoje materialne tokove v podjetju in s pomočjo strokovnjakov drugih podjetij z znanjem in bogatimi izkušnjami na področju interne logistike oblikovala najustreznejšo rešitev za lastno avtomatizirano visokoregalno skladišče. Po realizaciji lastnega skladišča je ekipa inženirjev Gorenja nadaljevala s svojim delom in od takrat izvedla številne projekte v različnih panogah: farmacevtski, kemični, proizvodnji pohištva, izdelavi fasadnih sistemov in sten ter streh, pa tudi maloprodajnega blaga. Vse naše rešitve so inovativne in narejene po meri za naše stranke. Večina tehnološke opreme za skladišča je narejeno v tovarnah Gorenja, z več kot 35-letnimi izkušnjami v proizvodnji industrijskih naprav in njihovi namestitvi. Regalno konstrukcijo naročamo pri nekaterih dobro znanih in uveljavljenih proizvajalcih.

V letu 2010 smo se organizirali v podjetju Gorenje projekt. Naš sistem za upravljanje skladišč NAS® predstavlja informacijski sistem za interno logistično upravljanje. Združuje funkcionalnosti WMS, MES in MFC sistemov, kar omogoča notranje upravljanje pretoka materiala in optimizacijo. To zagotavlja popoln nadzor nad stanjem zalog in popolno sledljivost materialnega toka.

ENERGETIKA

Dejavni smo na področju pridobivanja energije iz obnovljivih virov, predvsem iz lesne biomase, vodnih virov in organskih snovi.

V podjetju Gorenje projekt izdelujemo naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote. Naprave pripravimo na način »ključ v roke«, kar vključuje:

 • pripravo tehnične rešitve
 • izdelavo projektne dokumentacije
 • izdelavo, montažo, zagon in priključitev naprave na električno in vročevodno/parno omrežje

Ponudimo lahko tudi pridobivanje dovoljenj in pomoč pri iskanju virov financiranja.

Tehnologija proizvodnje električne energije je odvisna od količine in oblike toplote, ki jo potrebuje naročnik ter od želene električne moči naprave.

GRADBENI INŽENIRING

Zagotavljamo najbolj celovito storitev v okviru gradbenega inženiringa na trgu.

Gradbeni inženiring v družbi je organiziran – deljen na 2 dela:

 • visoka gradnja: zajema izgradnjo objektov na ključ v dogovorjenih terminih, kvaliteti in vrednosti,
 • nizka gradnja: izgradnja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter raznih sistemov za pripravo vode.

Bistvo izvajalskega inženiringa v Gorenju projekt je pridobiti prave kooperante, ki so specializirani in usposobljeni za opravljanje posameznih faz gradbenega procesa. Njihovo delo je treba koordinirati in nadzirati, hkrati pa ves čas sodelovati s kupcem, se prilagajati njegovim zahtevam in mu nuditi strokovno podporo. Z vključevanjem kooperantov, ki razpolagajo z ustreznim know howom, se v veliki meri izognemo neproduktivnim izgubam delovnega časa na gradbišču in zagotovimo smotrnejšo porabo materialov.

Tak način dela pripomore k stroškovno ugodnim in kvalitetnim storitvam, kar smo si v Gorenje projektu zastavili za cilj:

 •  Izboljšanje kakovosti storitev: graditi estetsko, arhitektonsko, funkcionalno in poslovno prepričljive objekte, ki se ne odlikujejo samo po kvaliteti, ampak tudi po inovativnih rešitvah. Razširiti spekter storitev in jih zaokrožiti (dopolniti) v celostno ponudbo. To bomo dosegli z doslednim upoštevanjem predpisanih standardov kakovosti ter z večjo osebno iniciativo zaposlenih.
 • Večanje ugleda podjetja v panogi: v očeh kupcev želimo postati najboljši slovenski ponudnik celostnih gradbenih storitev. To bomo dosegli s profesionalnim načinom dela, ki temelji na strokovnosti ter uvajanju novosti tako na področju gradnje kot poslovanja.
 • Gradnja nove podobe podjetja: narediti podjetje bolj prepoznavno z aktivnejšim oglaševanjem v medijih ter predstavitvijo podjetja na svetovnem spletu.
 • Večanje tržnega deleža v Sloveniji ter okrepitev položaja podjetja na tujih trgih (Hrvaška in Rusija): izkoristiti primerjalne prednosti pred konkurenco (modernejša organizacija, večja fleksibilnost) ter prepričati nove kupce s celostno ponudbo nepremičninskih storitev. Prepoznati potrebe potencialnih kupcev ter se jim  hitro  prilagoditi.  Aktivno iskati tržno zanimive projekte, ki bodo prinašali novo vrednost.

MEDIJI O NAS

preberi več

OSNOVNI PODATKI

VIZIJA

LASTNIŠTVO

POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJSKA POLITIKA

OSNOVNI PODATKI

Polno ime: GP sistemi, INŽENIRING, d.o.o.
Kratko ime: GP sistemi, d.o.o.
Naslov: Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, Slovenija
Enota v Velenju: Prešernova 8, 3320 Velenje, Slovenija
Predstavništvo v Rusiji: Bolshaya Pereyaslavskaya 14, 129110 Moskva, Rusija
Matična št.: 3280047
Davčna številka: 59287454
ID številka za DDV: SI59287454
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Transakcijski računi: SI56 0292 2025 6998 682 (NLB d.d.), SI56 0700 0000 1417 648 (Gorenjska banka d.d. Kranj), SI56 3300 0000 8518 143 (Addiko Bank d.d.)

VIZIJA

Podjetje združuje lastno projektantsko znanje in razvoj s svojih področij delovanja, izdelavo opreme v programih Gorenja, d.d. ter izvedbenim inženiringom s podporo Skupine Gorenje.

Podjetje mora biti fleksibilno z vitko organizacijsko strukturo in z možnostjo hitrih organizacijskih sprememb, da bi se maksimalno prilagodili zahtevam naših kupcev in poslovnih partnerjev.

Naš cilj je postati vodilno podjetje na področju izvedbenega inženiringa na slovenskem trgu, ki išče svoje priložnosti tudi na trgih JV Evrope in drugih trgih.

Strokovno pokrivati področje izvedbenega inženiringa za vsa področja na katerih deluje Gorenje projekt:

Strateške povezave s ključnimi partnerji.

Poznavanje partnerjev za posamezne elemente izvedbe projekta.

Vodenje projektov in koordinacija partnerjev.

Poslovni inženiring (pridobivanje poslov z znanjem, kakovostjo in poslovnimi povezavami).

Finančni inženiring izvedbe posla (izvedba poslov v katera so vključena večja finančna sredstva, potrebna zavarovanja, in v določeni meri tudi financiranje izvedbe).

Pravni inženiring izvedbe posla (obvladovanje področja javnih razpisov in drugih pravnih razmerij pri izvedbi posla).

LASTNIŠTVO

100 % ISKRA IMPULS, proizvodnja merilno-procesne opreme Kranj, d.o.o., Zasavska cesta 43 g, 4000 KRANJ

POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJSKA POLITIKA

Osnovna dejavnost podjetja Gorenja projekt, d.o.o. je izvajanje inženiringa projektov na področjih logistike, energetike in gradnje objektov. V podjetju delujemo po načelu naslednjih usmeritev:

 • Vsi zaposleni smo aktivno vključeni v uresničevanje politike. Politika je osnova za stalno postavljanje ciljev izboljšanja na vseh ključnih področjih, vključujoč kakovost in okolje.
 • Zadovoljstvo investitorjev, kupcev in drugih zainteresiranih javnosti je naše primarno vodilo. S kakovostno in okoljsko sprejemljivo izvedbo projektov pridobivamo njihovo zaupanje in posledično ponovna naročila.
 • Prizadevamo si za dolgoročno poslovno uspešnost na domačem in tujih trgih, za ugled ter prepoznavnost blagovne znamke.
 • Vsi sodelavci stalno posodabljamo osnovna strokovna in druga poslovna znanja in izkušnje. Poleg posodabljanja znanj zagotavljamo zaposlenim socialno varnost in s tem povečujemo njihovo pripadnost podjetju.
 • Aktivno iščemo tržno zanimive projekte tako, da prepoznavamo potrebe potencialnih kupcev ter se jim hitro prilagodimo.
 • Naša usmeritev je stalno zmanjševanje onesnaževanja okolja s poudarkom na preventivnem delovanju. To pomeni iskanje inovativnih, kakovostnih, estetskih in okoljsko ter energetsko učinkovitih rešitev vse od načrtovanja, projektiranja do izvedbe projektov.
 • Skrb za okolje izražamo tudi s promocijo obnovljivih virov energije. Postrojenja za so-proizvodnjo elektrike in toplote s sežigom ali uplinjanjem različnih vrst biomase, ki jih ponujamo, temeljijo na slovenskem znanju. V Sloveniji zagotavljajo tudi delovna mesta na področju zbiranja surovin.
 • Redno spremljamo in izpolnjujemo zakonodajne zahteve, tehnične standarde in druge morebitne dodatne zahteve in dobre prakse, vezane na izvajanje naših storitev.
 • Pri izvajanju projektov je pomembno uravnoteženje razmerja med kakovostjo, okoljem, stroški in roki izvedbe.
 • Gradimo korekten, pošten in okoljsko odgovoren odnos s podizvajalci in dobavitelji.
 • CERTIFIKATI IN PRIZNANJA

  Ponašamo se s spodnjimi certifikati in priznanji:

  NAŠI PARTNERJI

  ALS LOGISTIC SOULTIONS LLC

  APS, d.o.o.

  Gorenje GAIO, d.o.o.

  ITS RB, d.o.o.

  ISKRA IMPULS, d.o.o.