Projekt Islamsko versko kulturni center obsega gradnjo večih objektov kot eno celoto. Kompleks tvorijo štirje glavni volumni; mošeja z abdesthano in minaretom, stanovanjski objekt, upravni objekt s predavalnico in izobraževalni objekt s telovadnico. Dodatno še garaža z gostinskim lokalom in teraso. Skupaj se razprostira na približno 8.500 m2.

Nosilna konstrukcija osrednjega objekta mošeje, je v spodnjem delu izvedena kot vidni beli  betoni do višine 6 m. Gre za t.i. sendvič dvojno steno debeline 25 cm z vmesno 10 cm toplotno izolacijo, kjer prečno obe steni povezujejo strižne jeklene pločevine. Poleg omenjenih elementov je v notranji vidni steni vgrajeno stensko hlajenje in utori za notranje ozvočenje. Vsi notranji vogali sten in venca so izvedeni zaobljeno in ne pravokotno. Zaradi doseganja  enakomerne vidne betonske površine, so se stene betonirale v kampadah višine 6 m. V betonski venec so se v fazi betoniranja vgradila sidra za jekleno nosilno konstrukcijo fasade. Nanjo so obešeni stekleni kasetni paneli skupne višine 18 m, z okroglimi vzorci sitotiska, ki se z višino redčijo. Nosilna konstrukcija ravne strehe, steklene fasade in zunanjih krink, so med seboj povezane brez vijačnih spojev v monolitno konstrukcijo.

Nosilne konstrukcije spremljevalnih objektov so armirano betonske. Objekti so orinetirani okrog osrednje ploščadi iz katere so vhodi v posamezne  programe. Proti trgu so orientirani le prostori muftija in spremljajoče pisarne.

Zunanji obod kompleksa tvorijo jasno strukturirane fasade v kombinaciji vidnega betona, jekla,  stekla in lesa. Vsi zunanji betoni so vidni in  vodotesni, površina pa predstavlja visoko stopnjo hidrofobne zaščite. Betoni so tako v kleti (sivi) kot nad kletjo (beli) izvedeni kot vidni betoni najvišje kvalitete, kar omogoča omejeno krčenje, posledično zelo majhne razpoke ter izvedbo brez dilatacij. Za izvedbo vidnih betonov, je bilo ključnega pomena načrtovanje celotne verige dobave in vgradnje betona z ustreznimi opaži in kvalificirano delovno silo. Leseni del fasade in notranjih oblog je izveden iz letev sibirskega macesna extra kvalitete (brez grč).

Notranje fasade objektov, ki so v stiku s trgom in mošejo so zastrte z mrežno fasadno jekleno konstrukcijo, ki deluje kot tekstilni obod in ločuje posamezne programe od sakralnosti mošeje. Gre za zahtevno varjeno jekleno konstrukcijo, ki se je v delavnici izvedla s postopki večkratnega varjenja. Na mestu vgradnje so se elementi krinke dvignili in zmontirali na končno stanje. Za doseganje vseh visokih kriterijev naročnika in projektanta ter inženirski zahtevnosti projekta, je bilo potrebno med samo izvedbo pravočasno predvideti in načrtovati vse korake (geodetska spremljava toleranc, kvaliteta zvarov, antikorozijska zaščita,…), tako v delavnici, kot tudi na samem gradbišču.

Materiali in sestave, ki prevladujejo v notranjosti objektov so kombinacije teraco tlakov, stavbnega pohištva iz sibirskega macesna, stekla ter notranjih inox elementov.

Poseben izgled oz zaključek celotnega Islamsko versko kulturnega centra v Ljubljani pa je izvedena zunanja ureditev s kaskadnim vrtom s svojimi bazeni ter vodno zrcalo med mošejo in abdesthano in zaključeno ploščadjo, ki prej degradirano območje zaključuje v lepo celoto in inženirski presežek.

Investitor: Islamska skupnost v Republiki Sloveniji

Lokacija: Džamijska ulica, Ljubljana, Slovenija

Področje dela: Gradbeno obrtniška dela, elektro in strojne inštalacije

Leto: 2015 – 2019

Arhitekt: Bevk Perović arhitekti