Proizvodni proces kartona potrebuje veliko električne energije ter tehnološke pare. Pri pripravi surovine nastajajo velike količine lesnih odpadkov, kot so mokro lubje ter odrezki hlodov. Naprava za soproizvodnjo elektrike in toplote je bila zgrajena z namenom termične izrabe lesnih odpadkov za soproizvodnjo elektrike in tehnološke pare. S termično obdelavo lesnih odpadkov nastaja v napravi 1 MW električne energije ter 12 t/h tehnološke pare.

Naprava je bil izdelana skupaj s konzorcijskim partnerjem Đuro Đaković TEP.  

Investitor: Papirnica v osrednji Sloveniji

Lokacija: Osrednja Slovenija

Področje dela: razvoj projekta, projektiranje, izvedba del

Leto: 2020